Επικοινωνία.

Εκθεσιακός Χώρος, Λευκωσία

Σινώπης 3, Στρόβολος, Ταχ.Κιβ. 23291, Τ.Κ. 20035 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. (+357) 22 378050
Φαξ. (+357) 22 378086

Ηλ. Διεύθυνση: c.sophocleous@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.kappasigmatrading.com

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή: 8πμ με 6μμ

Αποθήκη

Αγιασμάτων 5, Τ.Κ. 2540, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσία

Back to Top